Menu

تفاهمی از جنس استاندارد برای تحقق حضور و بروز مجریان ذیصلاح

mhm9507محمدحسین مسعودی- عضو کمیته استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

با آسیب شناسی لازم و بررسی جامع سوابق موضوع و با تلاش سه ماهه مجموعه مدیریت امور گروه های تخصصی و کمیسیونهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همکاری نمایندگان اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن تولیدکنندگان تیرچه و بلوک، به استناد ماده1 و تبصره1 ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده8 آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی» مصوب هیأت وزیران (اسفندماه سال84)، تفاهم نامه همکاری در حوزه مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی مشمول استاندارد اجباری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران در روز سه شنبه مورخ 13/7/95 منعقد گردید.

0

طبق ماده 16 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجریان مکلف می­باشند از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه ها استفاده نموده و درصورتیکه مصالح دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نمایند. براین مبنا اقدامات ذیل در اجرای مفاد این تفاهمنامه مورد تاکید قرار گرفته­ اند:

1- توجه به حضور مجریان ذیصلاح در پروژه­ها

2- برنامه ریزی مناسب جهت استفاده از ظرفیتهای مشترک و همچنین ظرفیتهای موجود در انجمنهای صنفی تولید کننده مصالح و تجهیزات استاندارد

3- برنامه های مشخص، موثر و کارآمد همراه با مشوقهای انگیزشی و ترغیب کننده اصلاحی

به جهت تحقق مفاد قانونی مذکور و طبق تفاهمنامه منعقد شده؛ اداره کل استاندارد استان تهران، متعهد به انجام اقدامات ذیل می­گردد:

- ارائه گزارشات کنترل و نظارت کارخانجات تولید در فواصل یک ماهه

- ارائه فهرست به روز تولیدکنندگان، مصالح و تجهیزات ساختمانی استاندارد

- برخورد با متخلفین مورد گزارش سازمان و ارائه گزارش حداکثر تا دو هفته

همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، نیز متعهد به اجرای اقدامات ذیل گردیده است:

- اطلاع رسانی مناسب و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی مهندسان

- بازرسی های ویژه با همکاری انجمن های تولیدکننده مصالح و تجهیزات استاندارد

- ارائه گزارشات برخورد با مهندسان متخلف در فواصل شش ماهه

اقدامات مشترکی که در طول همکاری سه ساله به استناد این تفاهمنامه انجام می­گردد بشرح ذیل می­باشند:

- فرهنگ سازی و آموزش مهندسان و جامعه بهره برداران

- بازرسی های مشترک (از کارخانه ها، کارگاه ها و نمایشگاه ها)

- برگزاری همایش های سالانه جهت ارائه دستاوردها

طبق تفاهمنامه مذکور، کمیته استاندارد متشکلاز نمایندگان مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران و روسای هیئت مدیره انجمنهای تولیدکننده مصالح و تجهیزات استاندارد به منظور اجرای مفاد تفاهم نامه و اولویت بندی ساماندهی مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی استاندارد تشکیل شد.

00

مقرر است این تفاهمنامه ابتدا با ساماندهی تیرچه های ساختمانی شروع و سایر مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی مشمول استاندارد اجباری نیز به ترتیب اولویت بندی که توسط کمیته استاندارد تعیین میگردد ساماندهی شوند.

از جمله مهمترین اقداماتی که پس از انعقاد این تفاهمنامه در دستور کار قرار خواهند گرفت بشرح ذیل می­باشند:

- برنامه ریزی لازم جهت تشکیل منظم جلسات کمیته استاندارد

- فراخوان شناسایی اعضای دارای سوابق و پروانه کارشناسی استاندارد

- تعیین شاخصها و معیارهای ارزیابی اقدامات و کنترل کیفیت عملکردها

- نهایی نمودن برنامه های ویژه آموزشی و بازرسی در حوزه تیرچه های ساختمانی

- کارشناسی لازم جهت اولویت بندی و ورود به حوزه سایر مصالح و تجهیزات استاندارد

منبع: راهبر مهندسان ساختمان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید