Menu

مقالات

 

 1. ارزيابي بتن هاي متعارف و مورد كاربرد در صنعت ساختمان با شاخصهاي شناسايي شده براي ضربه و نفوذ
 2. ارزيابي وضعيت ايمني و شرايط عمومي كارگاه هاي ساختماني در بافت هاي فرسوده شهر تهران
 3. بررسي جايگاه و اهميت داربست ايمن و استاندارد در پروژه هاي ساختماني
 4. بررسي عملكرد سطوح بتني در برابر ضربه و نفوذ پرتابه
 5. بررسي عوامل موثر در تعرفه خدمات مهندسي نظارت در نظام ساخت و ساز شهري با تاكيد بر شهر تهران
 6. بررسي ملاحظات پدافند غيرعامل در طراحي سازه هاي امن طراحي موردي ساختمان 300 نفره با كاربري آموزشي
 7. شناسايي و بررسي عوامل موثر بر نحوه ارائه خدمات مهندسي توسط ناظران
 8. بررسي نفوذ پرتابه ها در ديوارهاي پركننده (مقايسه موردي ديوارهاي پركننده از جنس مصالح بتن سبك و مصالح بنايي)
 9. بررسي نفوذ پرتابه ها در ديوارهاي پركننده از جنس مصالح بتن سبك و مصالح بنايي
 10.  بررسي موردي كاربرد GPS و GIS در پدافند غيرعامل و مديريت بحران
 11. تأثير طراحان، مجريان و ناظران كيفي در افزايش استفاده از مصالح ساختماني استاندارد
 12. صحّت سنجي روابط تجربي نفوذ پرتابه در ديوارهاي پيراموني با مصالح مختلف
 13. ضرورت توجه به اهميت و جايگاه پدافند غيرعامل در سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
 14. كاربرد فناوري نانو در صنعت ساختمان بررسي موردي نحوه تغييرات درخواص بتن با استفاده از نانوفناوري
 15. كاربرد فناوري نانودربتن هاي سبك بررسي موردي تغييرات درمشخصات مكانيكي بتن هاي سبك با استفاده ازنانوفناوري
 16. مقايسه بتن هاي سبك از نوع سبكدانه و گازي(اتوكلاوشده)با استفاده از تكنيك مهندسي ارزش و تأكيد بر مديريت مصرف انرژي
 17. مقايسه نفوذ پرتابه ها در بتنهاي سبك از نوع بتن سبكدانه و بتن هوادميده اتوكلاوشده
 18. ضرورت توجه به اهميت و جايگاه مديريت بحران و پدافند غيرعامل در سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید